teknik, teknisk support, verktyg

Teknikst samarbete. Vi är med från början och delar med oss av vår kärnkompetens inom plåtbearbetning. Tillsammans uppnår vi optimala kundunika lösningar. Vi arbetar i Solid Works och Inventor

Produktionsverktyg är en viktig del av produktionsprocessen. Vi förfogar över en egen verktygsavdelning för produktion av enklare verktyg samt löpande verktygsunderhåll. Vi är med vid framtagning av nya verktyg och samarbetar med ett flertal väletablerade verktygstillverkare.