Robotsvetsning

För större serier använder vi oss av robotsvetsning vilket resulterar i en hög produktionshastighet men framförallt en hög och jämn kvalité.
Resurser för tillverkning av svetsfixturer finns i huset. Många artiklar förses med fästelement i våra vision-kontrollerade pressvetsar. För mindre serier erbjuder vi även manuell svetsning.

Behöver du hjälp med denna process så hör gärna av dig till oss för mer information.


Robotsvetsning - Så funkar det

Robotsvetsning är en metod som man använder för att bearbeta metaller. Detta innebär att man hettar upp delar av metall så att de sammanfogas genom att materialen smälter samman och bildar en svetsfog.
För att man ska få en så bra fog som möjligt så krävs det att metallerna är fria från smuts och oxider.

 

Fördelar med robotsvetsning

- När roboten väl är programmerad så utför den arbetet avsevärt fortare än en människa så vid större serier blir denna metod betydligt mer lönsam.

- Det är betydligt säkrare då ingen personal behöver befinna sig nära gnistor och rök .

- Vissa delar kan vara för stora för manuell hantering.

- Man får en hög och framförallt jämn kvalité på hela serien.


Det finns vissa uppdrag där manuell svetsning är att föredra, ofta handlar det då om en produkt där robotens armar helt enkelt inte kommer åt. I vissa fall väljer man även att kombinera de båda metoderna.

Det finns flera olika metoder inom robotsvetsning varav en av de vanligaste kallas för MIG och det är denna metoden som vi på EMAB valt att använda oss av. Denna metod går att använda till de flesta material som förekommer inom kategorin konstruktionsmaterial och den har en väldigt hög produktivitet.

Den kan förekomma både på stora industrier men även i mindre verkstäder.

MIG står för metal inhert gas och metoden går till så att en trådelektrod eller rörelektrod matas oavbrutet med en mekanisk drivanordning fram till ett pistolliknande handtag. I processen använder man sig av en skyddsgas (argon eller helium) för att förenkla svetsningen och för att undvika att kol bildas vilken i sin tur kan kan försvaga fogen.