Plåtpressning - Automat och manuell

EMAB erbjuder automat- och manuell plåtpressning i excenterpressar från 80-315 ton.
Vi är experter på att bocka & forma din plåt efter dina önskemål. Med våra moderna excenterpressar uppnår vi en hög och jämn kvalité. 

Behöver du hjälp med denna process så hör gärna av dig till oss för mer information.

 

Plåtpressning - Så funkar det


Plåtpressning är en effektiv metod för att forma metall genom formning, håltagning eller bockning. Metoden kallas även ofta för excenterpressning inom plåtbearbetningsindustrin. Tekniken går ut på att man pressar metallen till önskad form med olika antal slag och är relativ enkel. Den fungerar genom att en maskin upprepande gånger pressar och slår metallen med ett verktyg.

Detta gör man med hjälp av en maskin som kallas för excenterpress som ofta används av många företag inom industrin. Excenterpressen är väldigt vanlig i dessa företag eftersom maskinen kan utföra flera olika moment av bearbetningen, vilket gör den både kostnadseffektiv och användbar.

För att utföra plåtpressningen används den så kallade excentermekanismen. Detta innebär att man ändrar en cirkulär rörelse till en linjär rörelse. Kraften till själva pressningen kommer alltså ifrån en motor som genererar kraft till att forma om plåten genom cirkulära rörelser.

I dagsläget utnyttjas denna teknik i många pressmaskiner med olika syften. Bland annat används tekniken för att böja plåtar i bockningsmaskiner om syftet med plåtpressningen är att skapa precisa och skarpa kanter på metallen. Eftersom en stor del av industrin i dagsläget handlar om att effektivisera produktionen är detta en mycket populär metod.

Den största fördelen med plåtpressning är det stora användningsområdet. Man kan till exempel använda en mängd olika verktyg för att utföra de olika momenten för att forma plåten till alla storlekar. Dessutom finns även en mängd olika maskiner som kan utföra plåtpressningen. De är ofta anpassade för metaller av olika tjocklekar och former.

I dagens moderna samhälle har det blivit mycket smidigt att använda plåtpressning och excenterpressar. Med hjälp av datorer och styrsystem har man möjlighet att planera och registrera hela arbetsprocessen och i många moment kan man även simulera processen innan den riktiga pressningen börjar. Detta innebär att företag som använder plåtpressning ofta sparar mycket tid och även gynnas av metoden ekonomiskt.