Lager, logistik

I vårt affärssystem Monitor sker en effektiv beredning och planering. Med de flesta av våra kunder har vi EDI-utbyte för order-planering-avisering. Vi har väl anpassade lagerutrymmen där vi även kan erbjuda lagring av kunders produktionsverktyg