Laserskärning

Vi har vår kärnkompentens inom plåtbearbetning och laserskärning är en central del i vårt utbud av tjänster.

Våra Bystronic lasermaskiner med senaste fiber-teknologin klarar svartplåt upp till 15 mm, rostfritt samt icke järnhaltiga material som aluminium, mässing och koppar. Den automatiska laddningen möjliggör obemannad produktion vilket leder till produktionseffektivitet samt hög och jämn kvalité.

Behöver du hjälp med denna process så hör av dig till oss för mer information.

Vår skärare

Laserskärning från EMAB


Laserskärning - Så funkar det
 

Laserskärning är en mycket exakt process där den höga temperaturen i en koncentrerad laserstråle används för att skära genom material såsom svartplåt, aluminium, mässing och koppar.
Strålen riktas med hjälp av fiberoptik vilket möjliggör helt nya möjligheter för skärning av komplicerade konturer vilka vore omöjliga att producera med en annan skärteknik.

Fördelen med laser gentemot andra tekniker är exaktheten med vilken processen kan utföras. Med denna metod är det möjligt att skära väldigt exakta konturer samtidigt som man uppnår en extremt hög kantkvalitet som kännetecknas av skarpa kanter samt nästintill obefintliga skärlinjer. Skärsnittet blir väldigt tunt och ingen annan termisk skärmetod kan producera tunnare skärsnitt.
Förutom skärsnitt har laserskärning ytterligare en fördel kontra andra termiska skärmetoder. Ytan som utsätts för värme är smal vilket innebär att en så liten del av plåtens detaljer som möjligt utsätts för påverkan vid skärningen. Skärning med laser används med fördel när man skär i såväl tunna som tjocka material, exempelvis aluminium eller mässing. Vid skärning med hjälp av äldre tekniker händer det ofta att de tunnare eller tjockare materialen bryts av under trycket som skapas från stansverktyg. Med laserskärning är risken för bruten plåt obefintlig.

 

Den bästa skärtekniken för plåt
 

Hos oss

Hos oss på EMAB använder vi oss av lasermaskiner från Bystronic utrustade med automatisk inmatning och den senaste fibertekniken. Den automatiska laddningen innebär att vi kan hålla en effektiv produktion igång utan bemanning vilket gör att vi kan hålla uppe en hög produktionshastighet utan att riskera någon som helst påverkan på kvaliteten. Fibertekniken innebär att vi kan skära tunnare material i väldigt höga hastigheter samt med extremt hög precision.
Förutom laserskärning erbjuder vi även en rad andra tjänster inom plåtbehandling dessa skapar synergier vilka borgar för en effektiv produktion.