Bred mix av produktionsprocesser

  • Små eller stora serier. Prototyp-Förserier-Serietillverkning.
  • Verktygsbunden eller utan verktyg.

Med vår breda mix av produktionsprocesser kan vi erbjuda anpassade beabetningar för en effektiv produktion.   

Mer än bara en plåtbit

Läs mer om de olika specialkompetenser vi erbjuder under respektive rubrik.

 

Mätning & Dokumentation

I modern Mitutoyo 3D mätmaskin erbjuder EMAB mätning med tillhörande mätprotokoll.  Vi erbjuder även erforderlig dokumentation såsom PPAP

Ytbehandling

EMAB ebjuder de flesta typer av ytbehandling via ett väletblerat lokalt nätverk.