EMAB gruppen

Den privatägda EMAB Gruppen har lång erfarenhet i metall branschen. Vi har i över 100 år försett svenska och utländska kunder med plåtkomponenter. 

De senaste åren har stora investeringar gjorts i personal, produktionsutrustning samt logitksystem. Allt för att kunna erbjuda prototyper, förserier och högvolymsserier med hög kvalitet och leveranssäkerhet .

Välkomna att kontakta oss med ditt plåtbehov! 

Verksamhetens uppförandekod och visselblåsarpolicy finner du i dokumentet via denna länk