2018-12-06Nyhet

Ledighet under jul- och nyårshelgen

Under jul- och nyårshelgen håller vi stängt i produktionen samt för in- och utleveranser 
den 27 - 28 december samt i produktionen den 2 - 4  januari.