Karriär på EMAB

Vi har stora ambitioner med vårt kvalitets- och miljöarbete och söker nu en

Kvalitets- och miljöchef

Du ansvar för verksamhetens övergripande kvalitets- och miljöarbete på båda våra anläggningar. Tillsammans med vår kvalitetsorganisation arbetar du med att utveckla företagets totalkvalitet. Tjänsten har ett operativt fokus där du skall trivas att arbeta med såväl interna förbättringar som nära kunden med kontinuerliga förbättringsaktiviteter. I samarbete med produktionsledning verkar du aktivt för att etablera ett hållbart arbetssätt inom både kvalitet och miljö för att säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

För att leva upp till våra kunders krav och vidareutveckla våra affärer ska vi certifiera oss enligt IATF 16949.  Vi ser dig som drivande i detta arbete samtidigt som du är kravställare mot den övriga organisationen. Du ansvarar för produktgodkännanden och är samordningslänk mellan kund och tillverkning i frågor rörande FMEA/APQP/PPAP.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är:

- att leda och utveckla verksamhetens kvalitets- och miljöarbete
- att inspirera och motivera medarbetare till att arbeta systematiskt för förbättrad totalkvalitet
- att initiera och samordna förbättringsarbete
- att revidera och följa upp verksamheten utifrån ett ledningsperspektiv
- att vidareutveckla vårt ledningssystem till att bli ett kraftfullt verksamhetsstöd
- att säkerställa en professionell avvikelsehantering mot kunder och leverantörer
- att leda införandet av IATF 16949

Du har relevant utbildningsbakgrund, ett dokumenterat tekniskt kunnande samt erfarenhet från fordonsindustrin där du aktivt arbetet med införandet av ISO/TS 16949 eller IATF 16949. Vi söker Dig som är engagerad, handlingskraftig och strategisk. Du brinner för att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor och med din sociala kompetens kan du överföra detta engagemang till hela vår organisation. Att varje dag sträva mot att verksamheten ska bli lite bättre är för dig en självklarhet. Har du tidigare erfarenhet från metoder och verktyg inom LEAN är det meriterande.

Som övergripande miljöansvarig för verksamheten krävs grundläggande kunskap inom miljöområdet. 

Du rapporterar till VD, är en del av vår ledningsgrupp och har personalansvar för tre personer.

Som kvalitets- och miljöchef har du en nyckelfunktion inom företaget och vi erbjuder en spännande och utvecklande roll där du säkerställer att kvalitets- och miljöfrågor hamnar högt på vår agenda.

Urval till tjänsten kommer att ske löpande och vi ber dig skicka in din ansökan snarast möjligt, dock senast 20 oktober. Din ansökan skickar du till info@emab.com med rubriken Kvalitets- och miljöchef.

För mer information kontakta vår VD, Tomas Enocson tel. 070 – 649 56 25 eller epost. tomas.enocson@emab.com.